Incassomachtiging
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Incasso machtiging

afbeelding voorbeeld machtiging

Als de contributie hoger is dan€ 25,-- is mag u middels een incassomachtiging in vier termijnen betalen. Als het contributiebedrag hoger is dan € 25,-- en u maakt GEEN keuze, dan zal het contributiebedrag in één termijn worden geïncasseerd.

Is het bedrag gelijk aan € 25,-- kunt u alleen een incassomachtiging afgeven waarbij het bedrag in één termijn wordt geïncasseerd.

Is er sprake van een gezinslidsituatie en wenst u een machtiging af te geven, dan MOET u beide een machtiging afgeven. Bijvoorbeeld: Het hoofdlid en het gezinslid geven beide een incassomachtiging af. Dat is toegestaan. Niet toegestaan: Hoofdlid geeft GEEN incasso af en gezinslid weer wel. Dit om verwarring te voorkomen.

De incasso data zijn rond:

15 januari

15 maart

15 september

15 november

Als wij rond deze data niet kunnen incasseren, dan volgt een nieuwe incasso met € 3,-- verhoging. Dit zijn immers de kosten die de bank ons in rekening brengt voor een incasso-opdracht.

Als u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag dan heeft u 56 dagen de tijd om het bedrag terug te boeken.

Indien u ten onrechte een bedrag terugboekt, heeft u dus niet tijdig betaald en ontvangt u een aanmaning met een verhoging van € 7,50 administratie- & incassokosten.

Wilt u de machtiging intrekken, dan kunt u om beëindiging van de incassomachtiging vragen middels een beëindigings formulier.

Heeft u vragen, stel ze gerust aan uw penningmeester.

Downloads:

- incassomachtiging

- intrekking incassomachtiging

Na ondertekening stuurd u de formulieren naar het secretariaat van de KIS per adres Engelandstraat 76 1966 NJ Heemskerk.

U mag de incassomachtiging ook inscannen en naar de penningmeester mailen. Let op! de scan moet in PDF formaat worden aangeleverd.

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!