Bestuursprofiel KIS
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Bestuursprofiel

Kennemer Invaliden Sportclub - KIS -

Inleiding

Met het opstellen van profielschetsen beoogt de Kennemer Invaliden Sportclub  duidelijkheid te geven omtrent de functionele eisen die aan het bestuur worden gesteld en de deskundigheid die van leden van het bestuur wordt gevraagd. Zodoende wordt het mogelijk meer gericht te zoeken naar geschikte kandidaten. De profielschetsen beogen de samenstelling van het bestuur in voldoende mate te laten aansluiten bij het te voeren beleid en de gedachten die daarover leven in de organisatie.

De profielschetsen zullen gebruikt worden in de werving- en selectieprocedure. Bij het samenstellen van het bestuur vormen deze schetsen de leidraad.

De profielschetsen zijn openbaar en worden periodiek geëvalueerd. Dit laatste zal in ieder geval bij het ontstaan van een vacature gebeuren, om te voorkomen dat de organisatie verstart.

 

2. Profielschets bestuur als geheel

Het algemeen profiel van het (volledige) bestuur dient te waarborgen dat de samenstelling zodanig is dat:

 

Bij de uitoefening van zijn taken geldt dat het bestuur:

 

Van het allergrootste belang hierbij is dat het bestuur als team functioneert. Daarbij gelden de volgende vereisten:

 

3. Profielschets individuele leden bestuur

3.1. Algemene profielschets voor alle leden van het bestuur

Elk lid van het bestuur dient een bijdrage te kunnen leveren aan het algemeen profiel van het bestuur en kwaliteiten en eigenschappen te bezitten als:

 

3.2 Aanvullende profielschets voor de voorzitter, secretaris en penningmeester

Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van het bestuur en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. De voorzitter is tevens voorzitter van de ALV.

Specifiek:

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de algehele verslaglegging van het bestuur.

Specifiek:

 

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging.

Specifiek:

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!