Hoe zeg ik op

afmelden

Onze vereniging gaat met elk nieuw kalenderjaar huurcontracten aan met zwembaden en sporthallen. Dit betekent dat wij van te voren moeten inschatten hoeveel leden hiervan gebruik gaan maken. Het daarom gebruikelijk dat iedereen die geen gebruik meer wenst te maken van de sportactiviteiten van onze vereniging dit tijdig door geeft aan het secretariaat. We hebben daarom regels hieromtrent opgesteld.

In de statuten en in het huishoudelijke reglement is daarom opgenomen dat onze leden zich schriftelijk dienen op te zeggen. Zij hebben zich immers ook schriftelijk aangemeld. Het afmelden moet minimaal 1 maand schriftelijk en voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. Ons verenigingsjaar loopt dan ook gelijk met het kalenderjaar.

U kunt daarvoor een briefje naar het secretariaat sturen (p/a Engelandstraat 76 1966 NJ Heemskerk). Maar ook een mailtje naar het secretariaat is voldoende.

U kunt ook via deze site opzeggen. Klik daarvoor hier.

U ontvangt ten alle tijde een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

Steun onze vereniging en de gehandicaptensport en wordt eventueel donateur van onze vereniging . Voor slechts € 7,50 per jaar steunt u de club en de gehandicaptensport in uw omgeving. Dank u wel!

Uw advertentie had hier kunnen staan. Voor slechts € 5,-- per maand staat hier uw logo+link naar uw website bij de grootste sportvereniging voor aangepaste sporten in Nederland. Daarmee steunt u de sporter met een beperking...Zo'n kans kunt u niet missen! Steun lokaal! Steun KIS!