AVG en KIS
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De KIS heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd inzake de AVG.

Wij hebben de website aangepast en op elke pagina de privacyverklaring geplaatst (onderaan pagina).

De leden worden geïnformeerd inzake de AVG wetgeving en worden gevraagd hun expliciete toestemming te geven voor o.a. medische gegevens en gebruik van email adres. De brief die u ontvangt bestaat uit vier pagina's. Pagina één en twee over de uitleg. Pagina drie met uw 'bijzondere gegevens' en pagina vier is de akkoord verklaring.

Lever pagina vier ondertekend in. Levert u niks in dan worden alleen nog uw Naam / Adres / Woonplaats gegevens bewaard. De rest wordt verwijderd. Dit betekend dat u via de mail o.i.d geen informatie meer van ons ontvangt. Conform het huishoudelijk reglement gaat uw contributie omhoog met € 2,50 per jaar omdat u uw nota via de post zult ontvangen.

Heeft u een wijziging door te geven op basis van pagina drie, dan wijzigt u leesbaar deze gegevens en levert u deze pagina gezamenlijk in met pagina vier.

Lever de in te leveren pagina's in bij uw kaderlid.

De kaderleden hebben in het kader van de AVG procedure allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De software procedures waren al volgens de AVG wetgeving. De KIS hanteerde al doeltreffende back-up systemen en plaatst deze nimmer buiten de EU. Ook de toegangscontrole en de systeembeveilingen zijn op orde.

De ledenadministratie wordt twee jaar na beëindiging lidmaatschap vernietigd.

pictogram geen foto maken

Fotomateriaal en AVG: lees verder

 

 

50pluszwemmen logo Fonds Gehandicaptensport

 

Uw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!