Informatie over diverse vervoersregelingen

Onderstaande tekst komt van de stichting Onbeperkt Sportief en is te vinden op Onbeperkt Sportief en is voor het eerst geplaatst op 28 maart 2016 en bij website aanpassing opgenomen in het archief van 2018.

Overvolle bus

 

In Nederland zijn er een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking. Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat het een oplossing biedt voor mensen met een beperking die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Special Heroes Nederland regelt met financiering van het Ministerie van VWS het sportvervoer voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking.

Wat houdt de regeling in?
Doel: Mede door de vervoersregeling kunnen teamsporters met een lichamelijke handicap gezamenlijk trainen en aan competities deelnemen door het hele land.

Wat: De sportvervoersregeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een handicap.

Voor wie: De sportvervoersregeling ‘teamsporters met een beperking’ is bedoeld voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) handicap die een teamsport beoefenen bij een sportbond.

Door wie: VWS financiert de sportvervoersregeling. Stichting Onbeperkt Sportief kent de vervoerregeling op basis van criteria toe. Transvision is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

2018 heeft laten zien dat het aantal teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking die gebruik maken van de regeling nog steeds stijgende is. Daarnaast heeft het Ministerie van VWS aangegeven dat men wil dat meer mensen met een beperking, die belemmeringen ervaren rond hun mobiliteit om te kunnen gaan sporten, van deze regeling gebruik gaan maken.

Dit betekent dat Special Heroes Nederland vanuit het Ministerie van VWS de opdracht heeft gekregen om strikter de criteria te toetsen en te bewaken, en daar waar mogelijk de regeling voor meer deelnemers in te zetten. Door deze vragen en ontwikkelingen vanuit het Ministerie van VWS kent de aanvraagprocedure voor 2019 enkele wijzigingen ten opzichte van de aanvraagprocedure in 2018.

Dit zijn de wijzigingen:

 • Wij vragen de deelnemer om een volledig reisschema (zowel voor trainingen doordeweeks/weekend als ook voor wedstrijden/competitiedagen in het weekend) op het aanvraagformulier in te vullen;
 • Wij vragen de deelnemer om bij zijn reisschema’s ook andere vervoersregelingen te betrekken. Voorbeeld daarvan is om bij lokale vervoersritten (binnen de eigen woongemeente) ook gebruik te maken van de WMO mogelijkheden (regiotaxi/deeltaxi), dit indien de voorwaarden dit toelaten;
 • Wij vragen de deelnemer om, daar waar mogelijk, een gecombineerde vervoersrit te organiseren met partner of teamlid naar zowel trainingen als wedstrijden/competitie, dit alleen als hetzelfde reisdoel wordt nagestreefd.

Criteria
Wanneer je gebruik wilt maken van het vervoersregeling, dan dien je aan alle onderstaande criteria te voldoen:

 • Je hebt een zodanig ernstige (lichamelijke) handicap dat je van iemand hulp nodig hebt met het vervoer.
 • Je bent een teamsporter (je vormt samen met minimaal 1 andere persoon met een ernstige handicap een eigen sportteam).
 • Je bent lid van de vereniging die is aangesloten bij een sportbond met een aanbod aan competities voor mensen met een handicap.
 • Je bent niet in staat om even over te stappen of je reist met een extra rolstoel en/of sportmaterialen.
 • Je hebt geen eigen vervoer.
 • Je kunt voor het beoefenen van je sport niet (of heel moeilijk) gebruik maken van een bestaande vervoersregeling.

Voorwaarden
Indien je gebruik wilt maken van de vervoersregeling, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Het sportvervoer geldt voor vervoer van en naar trainingen, wedstrijden, evenementen en kampioenschappen gelijk aan wedstrijden, centrale trainingen en wedstrijden van nationale selecties in Nederland.
 • Het vervoer wordt door Transvision verzorgd.
 • Er geldt een maximale toekenning van 4000 kilometers voor 2015.
 • Er geldt een eigen bijdrage van 20 eurocent per kilometer.
 • U dient Transvision te machtigen voor een automatische incasso van de eigen bijdrage.
 • De afrekening vindt plaats na afloop van de maand waarin gereisd is.
 • De afrekening wordt gebaseerd op het via een routeplanner berekende aantal kilometers op basis van de snelste route.
 • Toewijzing geschiedt op basis van beoordeling beschikbare budget en beoordeling criteria.
 • Periodiek zal, ad random, controle plaatsvinden. Je bent verplicht bij controle toelichting te geven indien hierna gevraagd wordt.
 • Je kunt met de regeling een medesporter of begeleider mee laten reizen.
 • Aantal meereizenden is gelimiteerd aan het aantal zitplaatsen van het door de vervoerder gekozen vervoermiddel.
 • Voor meereizenden wordt geen eigen bijdrage per kilometers berekend.
 • Voor meereizenden wordt wel voor iedere stop wordt een eigen bijdrage van5,30 berekend.
 • Transvision kan je verplichten om het vervoer te combineren
 • Het aantal toegewezen kilometers van de eerste periode vervallen per 31/12/2019.

Inschrijven
Klik hier voor het aanvraagformulier sportvervoer.

Na ontvangst en beoordeling van het inschrijfformulier door Stichting Onbeperkt Sportief wordt een voorlopige toewijzing van het aantal kilometers gedaan. Toewijzing geschiedt op basis van het beschikbare budget en van de beoordeling of je voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit sportvervoer.

Stichting Onbeperkt Sportief stuurt het inschrijfformulier door naar Transvision. Je ontvangt van Transvision bericht over hoeveel kilometers je hebt toegewezen gekregen.

Het aantal toegewezen kilometers kan in de loop van het jaar (negatief) worden aangepast, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het beschikbare budget.

Informatie

Voor alle vragen omtrent deze regeling kunt u terecht bij Nico Gense van Special Heroes Nederland.

T: 06 20 391 258

E: ngense@specialheroes.nl

Klik hier voor de algemene voorwaarden sportvervoer van Transvision.

Overige vervoersregelingen