Verslag 2e algemene ledenvergadering 6 mei 2019
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Nagenoeg geen opkomst bij de 2e Algemene Ledenvergadering

Op 13 maart 2019 heeft het bestuur de leden van de KIS uitgenodigd voor een nieuwe vergadering voor 6 mei 2019. Dit was daags na de eerste Algemene Ledenvergadering. Door het quorum vereiste was het niet mogelijk om de stukken op de agenda ter stemming te brengen. Een tweede vergadering is dat een noodzakelijk vereiste welke in de statuten is opgenomen.

Op één lid na, die reeds ook al aanwezig was op de vergadering van 12 maart jl. kwam er niemand opdagen. Alleen bestuursleden Brenda Keur, Inge & Timo Bakker (Jessica Runderkamp had zich wegens ziekte afgemeld) en kascommissielid Guret v.d. Eshof waren aanwezig. Het bestuur had heel veel werk gehad aan de voorbereiding van deze vergaderingen. De wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement vereisen veel aandacht, buiten het feit om dat het bestuur aan haar leden tracht verantwoording af te leggen. Bij gebrek aan leden in de zaal heeft de waarnemend voorzitter (voorzitter Jessica Runderkamp had zich ziek gemeld) toen alle stukken van de agenda in één keer afgehamerd en de volle potten koffie en thee geretourneerd naar het restaurant.

Laten we het erop houden dat de leden blij en content zijn met de verrichtingen van het bestuur!

 

 

50pluszwemmen logo Fonds Gehandicaptensport

 

Uw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!