De Algemene Ledenvergadering bij Sportvereniging KIS

De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen onze vereniging. U als lid krijgt hier de kans om uw mening te geven, sturing te geven aan het bestuur van ONZE vereniging en u als u zich verkiesbaar stelt zitting te nemen in het bestuur.

De eerstvolgende ALV staat gepland voor

- maart 2020

Exacte datum, tijd en locatie volgen een aantal weken voor de datum.