Afmelden bij Sportvereniging KIS

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u wenst af melden, moet u dit doen door schriftelijk voor 1 december bij het secretariaat.

Stuur een brief naar

secretariaat KIS
p/a Engelandstraat 76
1966 NJ Heemskerk

of per email naar:

afbeelding mailadres secretaraat at dekis.NL

 

Let op! Bovenstaand email adres staat weergegeven als een afbeelding. Dit om ongewenst mail verkeer via zogenaamde spamrobots tegen te gaan.

 

Als u per mail afmeld, ontvangt u ALTIJD een bevestiging van uw afmelding. Afmeldingen per gewone post ontvangen GEEN afmeldingen.