Het bestuur van Sportvereniging KIS

Voor mededelingen van het bestuur kijk op de pagina bestuursmededelingen.

Vergaderdata bestuur? klik hier

Het bestuur van de sportvereniging zorgt voor continuïteit van de vereniging. Via de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar en worden door de leden nieuwe besluiten genomen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, alsmede de uitvoering van de statuten en de algemene voorwaarden van KIS.

Op dit moment zijn alle bestuursfuncties bezet. Maar heeft u in de toekomst belangstelling voor een bestuursfunctie? Bekijk ons bestuur profiel.


Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
foto voorzitter Jessica Runderkamp

Jessica Runderkamp

Sinds 21 maart 2016 voorzitter van de KIS.

Secretaris:

afbeelding secretaris Inge Bakker - Loos

Inge Bakker - Loos

Sinds 27 november 1998 secretaris van de KIS. Inge verzorgt tevens de jeugdtraining bij het aangepast badminton.

Penningmeester:

Afbeelding penningmeester Timo Bakker

Timo Bakker

Sinds 12 oktober 2005 penningmeester van de KIS. Timo verzorgt tevens bij het aangepast badminton de trainingen bij de volwassenen.

Algemeen lid:

afbeelding Brenda Keur

Brenda Keur

Sinds 11 mei 2018 algemeen bestuurslid bij de KIS. Brenda neemt deel aan de hydrogroep op de zaterdag.