jaar 2015 nummer 1
onbeperkt sporten in de IJmond.
Redactie : pr@kennemerinvalidensportclub.nl

 

VAKANTIE VOOR DE DEUR

Hoewel onze website in het menu een kalender heeft opgenomen met daarin de vakantieperioden, krijgen wij toch veel vragen van onze leden wanneer het vakantie is:
Hieronder het schema voor de zomervakantie 2015:

LOCATIE                           vakantie m.i.v.                    start op:
Sportfondsenbad
Donderdagavond           2 juli 2015                            10 september 2015
Heliomare
MA  & DI                            6 juli  2015                          24 augustus 2015

Fybromyalgie                    4 juli 2015                             29 augustus 2015

Badminton                         1 juli 2015                            26 augustus 2015

Oprichter Anton Albers overleden

Anton Albers

Op 28 januari 2015 is op 89 jarige leeftijd ons bestuurslid van het eerste uur Anton Albers overleden. Officieel is de KIS 1 februari 1956 opgericht, maar Anton Albers was al voor die tijd bezig met de aangepaste sporten. Mede door toedoen en zijn lidmaatschap aan de BNMO (Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers) heeft Anton samen met Daan van der Kroef de eerste schreden gezet om de KIS gestalte te geven. Samen vonden ze een sportleraar in Haarlem (Tammo v.d. Scheer), die de eerste sportleider van de KIS werd.
Samen met Tammo heeft Anton in Nederland het zitvolleybal geïntroduceerd. De KIS ontpopte zich in de beginjaren als een echte omnisportvereniging. Zwemmen, zitvolleybal, atletiek, tafeltennis en boogschieten vormden de sportonderdelen bij de KIS. Ook zorgde Anton ervoor dat mensen met een visuele handicap konden sporten. Daarmee was ook de KIS een van de eerste sportverenigingen in Nederland voor blinden en slechtzienden.
Anton Albers is vanaf de start in 1956 penningmeester geweest van bij de Kennemer Invaliden Sportclub - KIS-. Pas in 2005 legde bij zijn functie na 50 jaar neer en werd hij opgevolgd door de huidige penningmeester.
Het bestuur heeft haar medeleven aan de familie betuigd en betreurt ten zeerste het overlijden van Anton Albers.

Inschrijven Rabobank Fietstocht

Op onze website kunt u zich weer inschrijven voor de RABOBANK FIETSTOCHT.

logo rabo fietstocht
 
Met uw deelname steunt u wederom onze club!
Ook dit jaar zult u weer langs de prachtigste plekjes worden gestuurd in de IJmond.  Op onze website staat een link naar het inschrijfformulier. Er kunnen MAXIMAAL 40 deelnemers meedoen aan deze fietstocht. Dus vol=vol.


Kijk voor meer informatie op inschrijven fietstoch 2015

 

Terugblik Algemene Ledenvergadering 2015

Op maandag 30 maart jl. is de Algemene Ledenvergadering 2015 gehouden van de Kennemer Invaliden Sportclub – KIS - .
Wederom was de belangstelling vanuit de leden minimaal. Het bestuur stelt zich de vraag of dit komt dat onze leden tevreden zijn met de gang van zaken of dat onder de leden geen interesse is voor het reilen en zeilen van de vereniging.
Interim voorzitter en penningmeester Timo Bakker had een PowerPoint presentatie gemaakt van het secretarieel verslag en het financieel verslag over 2014.
De algemene ledenvergadering heeft het bestuur decharge verleend voor het financiële beleid over 2014.

De interim voorzitter heeft na twee jaar zijn werkzaamheden neergelegd. Hiermee wil hij een duidelijk signaal geven aan de algemene ledenvergadering dat het niet de bedoeling is dat hij naast zijn werkzaamheden als penningmeester en trainer van de badmintongroep ook nog langer de functie van voorzitter blijft bekleden.  Tot op heden is de functie van voorzitter nog steeds vacant. Wellicht heeft u binnen uw familie en/of kennissenkring een persoon die de functie van voorzitter wilt bekleden. Op onze website staat een bestuur profiel .

Eigen copy?

Heeft u voor de volgende nieuwsbrief een item of een nieuwtje? Of wilt u iemand in het zonnetje zetten? Schrijf uw copy en stuur het vai de mail naar pr@kennemerinvalidensportclub.nl