jaar 2016 nr 1
onbeperkt sporten in de IJmond.
Redactie : pr@kennemerinvalidensportclub.nl

60 jarig jubileum

afbeelding circus sijm

Op 22 april 2016 zullen we uitgebreid stilstaan bij ons 60 jarig jubileum. Onze vereniging is officieel op 1 februari 1956 opgericht. We zijn dan ook de oudste nog bestaande aangepaste sportvereniging in Nederland.
Op de jubileumavond zullen wij ons laten vermaken door Circus Sijm. U zult een leuke familie-voorstelling zien vol acrobatiek en vermaak. De zaal is open om 19:00 uur en de voorstelling begint 19:30 uur.
Einde voorstelling rond 22:30 uur.

Uitnodiging jubileum voorstelling printen

We ontvangen van sommige leden vragen over het niet uit kunnen printen van de uitnodiging die u 15 maart jl. heeft ontvangen. De reden van het niet uit kunnen printen is gelegen in het feit dat de tekst in de mail niet standaard A4 formaat heeft. Sommige printers zetten de tekst automatisch om, maar andere geven een foutmelding.
Een mogelijke oplossing is het blad niet ‘staand’ uit te printen maar ‘liggend’. Wellicht is dan uw probleem opgelost. Mocht het dan nog niet lukken, hebben wij altijd nog een lijst bij de ingang van de circustent waarop staat vermeld dat u zich heeft aangemeld. Maar omwille van de doorstroming verzoeken wij u om de uitnodiging uit te printen.

Inschrijven Rabobank Fietstocht zondag 5 juni 2016

Op onze website kunt u zich weer inschrijven voor de RABOBANK FIETSTOCHT.

logo rabobank
 
Met uw deelname steunt u wederom onze club!
Ook dit jaar zult u weer langs de prachtigste plekjes worden gestuurd in de IJmond. U kunt dit jaar kiezen uit drie routes en twee afstanden ( 25 en 50 kilometer ).  Op de website meer informatie over de fietstocht. U kunt u ook telefonisch aanmelden bij het secretariaat als u mee wenst te fietsen.

logo fietsdag rabobank

Terugblik Algemene Ledenvergadering 2016

Op maandag 21 maart jl. is de Algemene Ledenvergadering 2016 gehouden van de Kennemer Invaliden Sportclub – KIS - .
De algemene ledenvergadering heeft het bestuur decharge verleend voor het financiële beleid over 2015.
Tijdens de vergadering zijn de leden akkoord gegaan met een gemiddelde verhoging van de prijzen met ingang van 2017 van 4%.
Daarmee is het huishoudelijk reglement voor 2017 een feit geworden.
Tijdens de vergadering is ook afscheid genomen van dhr. Rob Nan. Rob was sinds 2006 lid van ons bestuur en heeft ook enige jaren de voorzittershamer gehanteerd. Wij bedanken Rob hartelijk voor zijn inzet voor de club!
Als nieuw bestuurslid heeft de  dhr. Jan Pomp zich aangemeld. Jan is een actieve sporter bij het badmintonnen en wij heten Jan dan ook hartelijk welkom binnen ons bestuur.