jaar 2016 _nr 2
onbeperkt sporten in de IJmond.
Redactie : pr@kennemerinvalidensportclub.nl

Nieuwe voorzitter

Jessica Runderkamp _ voorzitter KIS

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat onze vereniging weer een voorzitter heeft. Mevrouw Jessica Runderkamp heeft deze functie in het voorjaar 2016 aanvaard. Jessica speelt zelf mee bij het aangepast badminton en zij zal onze vereniging voorlopig voorzitten. In principe wordt de functie van voorzitter jaarlijks gekozen tijdens de ALV. Wilt u wat vragen aan onze nieuwe voorzitter, dan kunt u haar bereiken op het emailadres: voorzitter@kennemerinvalidensportclub.nl  

Vakantiesluiting rondom feestdagen december 2016

Op de volgende data zijn er geen activiteiten van de KIS:

Donderdag, 22 december 2016 geen zwemmen

Zaterdag, 24 december 2016 geen zwemmen

Maandag, 26 december 2016 geen zwemmen

Dinsdag, 27 december 2016 geen zwemmen

Woensdag, 28 december 2016 geen badminton

Donderdag, 29 december 2016 geen zwemmen

Zaterdag, 31 december 2016 geen zwemmen

Maandag, 2 januari 2017 geen zwemmen

Dinsdag, 3 januari 2017 geen zwemmen

Woensdag, 4 januari 2017 geen badminton

Donderdag, 5 januari 2017 geen zwemmen

Wijzigingen per 1 januari 2017

Ons hoogste orgaan binnen de vereniging, de Algemene Ledenvergadering, heeft besloten per 1 januari 2017 de volgende prijzen te hanteren:

JAARLIDMAATSCHAP 2017

Zwemmen

Hoofdlidmaatschap

€ 25,00

Gezinslidmaatschap

€ 20,00

Fybromyalgiegroep

Jaarlidmaatschap

€ 135,00

Aangepast

Badminton

Jeugdafdeling

tm 15 jaar

€ 72,50

Volwassen afdeling

jaarcontributie

€ 133,00

Donateurschap

minimum bedrag

€ 7,50

ZWEM BADENKAARTEN

alleen voor leden:

5 baden kaart

 €        12,50

10 baden kaart

 €        25,00

14 baden kaart

 €        33,50

geen lid :

losse badenkaart

 €          3,50

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2017

fijne feestdagen